TEL : 085 812 9855 , 081 563 9243

Line ID : @estco

Ser­vices

เราให้บริการด้านเครื่องฟอกอากาศ ทั้งบริการติดตั้ง,บำรุงรักษา,ซ่อมแซม,ทำความสะอาด ด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องฟอกอากาศ

เช็คสภาพและทำความสะอาดฟิลเตอร์

เช็คระบบไฟฟ้าภายใน

เช็คสภาพการเก็บฝุ่นด้วยระบบไฟฟ้า

เช็คสภาพและทำความสะอาดเซลล์เก็บฝุ่น

เช็คการทำงานของระบบพัดลม

เช็คสภาพจุดยึดต่าง ๆ

รายงานผลการบริการ

เพราะเรามีประสบการณ์เรื่องเครื่องฟอกอากาศมากกว่า 40 ปี

เช็คสภาพและทำความสะอาดฟิลเตอร์

Pre Fil­ter

ถอดล้างและทำความสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฟอกอากาศ

Cha­coal Fil­ter

ตรวจสอบสภาพเบื้องต้น หากหมดสภาพ แนะนำให้เปลี่ยน หรือเปลี่ยนตามระยะที่กำหนด

เช็คสภาพและทำความสะอาดเซลล์

ตรวจสอบสภาพเบื้องต้นของเซลล์ เช่น ฉนวน แผ่นเซลล์

ตรวจสอบเส้นลวดเซลล์

นำเซลล์ตัวใหม่ที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่เส้นลวดเซลล์แล้วเปลี่ยน

แทนเซลล์ตัวเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองอากาศ

เช็คมอเตอร์หรือโบลเวอร์พร้อมใบพัด

เช็คค่า Volt­age ของเซลล์

วัดค่า Volt­age ของไฟฟ้าขาเข้าของสถานที่นั้น ๆ

วัดค่า Volt­age ของเส้นลวดเซลล์

วัดค่า Volt­age ของแผ่นเซลล์

ตรวจสอบสภาพภายในและภายนอกของเครื่องฟอกอากาศ เช่น สายไฟภายใน ฝาปิดต่าง ๆ หากขัดข้อง หรือชำรุด ทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่

ตรวจสอบจุดยึดต่าง ๆ ของเครื่องฟอกอากาศ เช่น น็อตยึดภายในและภายนอก รวมถึงสลิงยึดเครื่องฟอกอากาศกับเพดาน หากมีการชำรุด ทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่

พนักงานให้คำแนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษาแก่ผู้ใช้ รวมทั้งแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น

ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลและทำรายงานส่งอีเมลล์ให้ลูกค้าได้ทราบ และสามารถตรวจสอบการบริการจากเราได้

ทำไมต้องใช้เครื่องฟอกอากาศระบบ Elec­tro­sta­tic Pre­cip­i­ta­tor (ESP) และสิ่งที่เราทำในการบริการล้างเซลล์หรือไส้กรองให้กับลูกค้า

Down­load